Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року №307 - страница 19

^ Графа 38 "Вага нетто (кг)"
У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в графі 31 ВМД, без будь-якої упаковки (якщо описом цієї графи не передбачено інше).

Для товару, що переміщується в первинній тарі (упаковці), що невіддільна від товару до його споживання без шкоди його споживчим властивостям, якщо маркуванням товару чи документами, необхідними для здійснення його митного контролю та митного оформлення, не визначено вагу товару без будь-якої упаковки, зазначається вага товару з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

Якщо на товар установлено специфічну ставку ввізного мита в грошовому розмірі на одиницю ваги товару або комбіновану ставку зі специфічною складовою в грошовому розмірі на одиницю ваги товару та як розрахункова база використовується вага товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, то в графі незалежно від наявності відомостей про вагу товару без будь-якої упаковки у маркуванні товару чи документах, необхідних для здійснення його митного контролю та митного оформлення, зазначається вага товару, описаного в графі 31 ВМД, з урахуванням ваги такої первинної тари (упаковки).

Для заповнення графи застосовуються правила заокруглення, наведені в описі графи 35 ВМД.

Графа не заповнюється:

при переміщенні через митний кордон електроенергії лініями електропередачі;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу.

 
^ Графа 39 "Квота"
Графа заповнюється для товарів, щодо яких установлено кількісні обмеження. У графі зазначається в одиницях виміру, в яких встановлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією або іншим дозвільним документом.

Задекларована партія товару не враховується при визначенні залишку товару за квотою. При декларуванні першої партії товару в графі зазначається кількість товару за квотою.

В інших випадках графа не заповнюється.
^ Графа 40 "Загальна декларація / Попередній документ"
Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував інший митний режим, або товар попередньо розміщувався на складі митного органу, або поданню ВМД передувало оформлення періодичної митної декларації, тимчасової декларації, неповної декларації, зареєстрованої вантажної митної декларації (для товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування), або декларація оформлюється замість анульованої.

У графі проставляється код відповідно до Класифікатора документів попереднього документа, у тому числі того, який при оформленні товару в митний режим, що передує заявленому, використовувався замість ВМД. Через знак "/" проставляється номер і дата цього документа. Після дати через знак "/" зазначається номер товару у ВМД або специфікації форми МД-8.

Якщо товари, що декларуються, послідовно розміщувалися в кількох митних режимах, то в графі зазначається номер ВМД або іншого документа, що використовувався замість ВМД, за якою (яким) ці товари розміщувалися в останній митний режим, що передує заявленому.

При ввезенні продуктів переробки, утворених унаслідок переробки товарів у митному режимі переробки за межами митної території України, зазначаються реквізити ВМД, згідно з якою (якими) у митний режим переробки за межами митної території України поміщувались товари, використані для отримання цих продуктів переробки, із зазначенням через знак "/" номера товару в такій ВМД. При оформленні в митні режими, що не передбачають вивезення за межі митної території України, продуктів переробки ввезеної на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника, що класифікується в групах 1 - 24 згідно з УКТЗЕД, після номера товару додатково через знак "/" указується в кілограмах (без округлення) кількість товару, використаного для отримання продукту переробки, опис якого наведено в графі 31 ВМД.

При зворотному ввезенні після тимчасового вивезення зазначаються реквізити ВМД або книжки (карнета) АТА, згідно з якою (якими) товари вивозилися в митному режимі тимчасового вивезення, із зазначенням через знак "/" номера товару в такій ВМД (специфікації форми МД-8) або книжці (карнеті) АТА.

При декларуванні останньої частини комплектного об'єкта в графі зазначаються реквізити всіх ВМД на складові частини комплектного об'єкта.

При декларуванні товарів, що були попередньо розміщені на складі митного органу (крім товарів, поміщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквізити уніфікованої митної квитанції форми МД-1.
^ Графа 41 "Додаткові одиниці виміру"
Якщо для класифікаційної позиції за УКТЗЕД товару, опис якого наведено в графі 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі зазначаються код цієї одиниці виміру згідно із загальнодержавним Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, через знак "/" - кількість цього товару в додатковій одиниці виміру.

При декларуванні останньої партії складових комплектного об'єкта в графі зазначається код додаткової одиниці виміру, якщо така одиниця виміру передбачена для товару, код якого зазначений у графі 33 ВМД, через знак "/" зазначається цифра "1". При оформленні всіх попередніх партій складових комплектного об'єкта, крім останньої, графа не заповнюється.

Графа не заповнюється:

якщо для товару, заявленого в графі 31 ВМД, застосовується основна одиниця виміру або в графі 33 ВМД зазначається код товару на рівні менше 10 знаків за УКТЗЕД;

при заповненні окремої митної декларації.

1851287508379733.html
1851390098940571.html
1851473099804079.html
1851600667731569.html
1851805171878168.html