СВІДОЦТВО - Правила ведення нотаріального діловодства

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна ______________________________________________________________________________________.
                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Я, ________________________________________________, ________________________ нотаріус

         (прізвище, ініціали) (державний/приватний)

______________________________________________________________________________________,
                                        (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

на підставі статті 84 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що мною
"___" ____________ ____ року заяву ______________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка

______________________________________________________________________________________
                                          подала заяву, чи найменування юридичної особи, від імені якої подано заяву)

передано ______________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи чи найменування юридичної

______________________________________________________________________________________
                                          особи, якій передано заяву; указується місце реєстрації або проживання

______________________________________________________________________________________.
                                                                      фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи) 

     Заява містила відомості щодо __________________________________________________________

                                                                                           (зазначається короткий зміст заяви)

Заява була передана __________________________________________________________________

                                    (зазначається спосіб передачі заяви)

та ___________________________________________________________________________________.

     (зазначається дата отримання заяви, дата відмови від одержання заяви, зазначена у відмітці органу зв’язку)

     Особу _____________________________________________________________________________,

(прізвище та ініціали особи,; підстави представництва – у разі необхідності )

яка (який) подала(в) заяву, мною було встановлено, дієздатність та повноваження перевірено2

     Особу _____________________________________________________________________________,

(прізвище та ініціали особи, якій видано свідоцтво; підстави представництва – у разі необхідності )

якій (якому) видано свідоцтво, встановлено, дієздатність та повноваження перевірено3.

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________

1 За цією формою видається свідоцтво про передачу заяви по довіреності.

2 У свідоцтві зазначається про перевірку повноважень представника та про підстави представництва, якщо заяву було передано від імені юридичної особи, а також при передачі заяви представником за довіреністю.

3 При видачі свідоцтва представникові зазначається про перевірку його повноважень.
Форма № 28

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна ______________________________________________________________________________________.
                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Я, ________________________________________________, ________________________ нотаріус

         (прізвище, ініціали) (державний/приватний)

______________________________________________________________________________________,
                                        (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

відповідно до статті 66 Закону України "Про виконавче провадження" та на підставі акта про _________________________________, затвердженого _______________________________________
(проведені прилюдні торги/проведений аукціон)                      (назва відповідного органу державної виконавчої служби)
"___" ______ ____ року, посвідчую, що __________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце її реєстрації або проживання,
______________________________________________________________________________________
 ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, найменування юридичної особи,
______________________________________________________________________________________
її місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
належить на праві власності майно, що складається з: ________________________________________
                                                                                         (указується майно, на яке видається свідоцтво,

______________________________________________________________________________________,

його вартість, а також зазначаються місце реєстрації, найменування реєструючого органу щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика щодо нерухомого майна. Якщо реєстрація права не проводилась, про це вказується у свідоцтві)

яке придбане __________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або

______________________________________________________________________________________
                                                               найменування юридичної особи - переможця торгів)

за ___________________________________________________________________________________,
                                                               (сума, внесена переможцем торгів, цифрами і словами)

що раніше належав(ла) __________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - боржника)

на підставі ____________________________________________________________________________
                                         (назва та реквізити документа, на підставі якого

______________________________________________________________________________________.
                                         право власності на майно належало боржнику, найменування та назва реєструючого органу) 

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)Примітка. У разі якщо право власності на майно підлягає державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну реєстрацію права.
Форма № 29

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися(вся) 
1947154653207763.html
1947217409592173.html
1947321772892227.html
1947381097597598.html
1947553409979954.html